Skip to main content

Op 3 juni is melkboer Tiemen van Dijken uit Middelstum na een zeer ernstig ongeval overleden. In overleg met Tiemen zijn vrouw wil Richard van der Maar, de melkboer van Bedum, proberen om met zijn rijdende winkel Onderdendam te bezoeken. Door in zijn bestaande route iets te wijzigen is hij in de gelegenheid om de Onderdendamsters twee keer per week te voorzien van de dagelijkse boodschappen en wel op dinsdag- en zaterdagmorgen.

Als men gebruik wil maken van de diensten van de Bedumer melkboer kunnen de Onderdendamsters dit laten weten per telefoon of per mail, of gewoon zaterdagmorgen even binnenlopen om zo een indruk te krijgen van de rijdende winkel.

Richard van der Maar is mobiel bereikbaar op 06 53692333 of via de mail info@richardvandermaar.nl.

Leave a Reply